גבע – כלבים ומזון

חנות

ביטולים והחזרות

הלקוח רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן:
בטלפון, בדואר רשום, בהודעה בע”פ במקום העסק, בדואר אלקטרוני, באינטרנט בקישור ייעודי בדף הראשי באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה ובכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים להלן.

בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו המלא ,מספר תעודת הזהות, מספר טלפון וכן את סיבת הביטול .

לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם.

  1. במידה והלקוח בחר לבטל עסקה תוך 14 ימים, רשאים מפעילי האתר לגבות ממנו דמי ביטול עסקה בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. המוצר יוחזר לכלביית גבע על חשבון הצרכן.
  2. אם בוטלה העסקה עקב פגם, אי התאמה להזמנה, אי אספקה של המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת על ידי האתר, לא ייגבו דמי ביטול והמוצר יוחזר לכלביית גבע על חשבון החברה.
  3. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.

על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

  • הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצרים אשר בכוונתך להחזיר.
  • ביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות תקנון האתר וחוק הגנת הצרכן התשמ”א –  1981 במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק.
  • במקרה של ביטול עסקה/החזר כספי לאחר קבלת המשלוח, הלקוח לא יהא זכאי להחזר בגין דמי משלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
  • החלפת מוצרים בהתאם להוראות בתקנון האתר ובדף משלוחים והחזרות.
  • לתקנון האתר ופרטים מלאים: https://www.geva-zin.co.il/privacy-policy

לשירות הלקוחות שלנו ניתן לפנות במייל: info@geva-zin.co.il
או במספר הטלפון שלנו:  0503776375 בימים ראשון-חמישי  בין השעות 09:00-16:00